Summering 2022

Så lägger vi strax 2022 till handlingarna som blev ett betydligt lugnare år på alla fronter än 2021. Utställningsåret började med ett inställt My Dog – men som någon sa – en inställd utställning är också en utställning, fast jag undrar. Då fick vi i stället testa möjligheten att göra exteriörbedömning och jag gjorde det på . . . → Read More: Summering 2022